O nás

Centrum Pro Oriente Christiano je zřízeno děkanem Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy a vzniklo schválením Akademickým senátem dne 23. června 2010. Centrum je ustanoveno v rámci katedry teologické etiky a spirituální teologie téže fakulty.


Posláním Centra Pro Oriente Christiano je studium teologie, spirituality, liturgie, práva, dějin a kultury čtyř východokřesťanských patriarchálních tradic: jeruzalémské, antiochijské, alexandrijské a konstantinopolské. Naším partikulárním zájmem je představení církví byzantského ritu, které jsou na území České republiky,


Uvedená témata jsou sledována ekumenickou perspektivou, čímž chceme přispět k hledání mostů pro jednotu mezi křesťanskými denominacemi.


Vedoucí:

Mlada Mikulicová, Ph.D.

ico

 • odborná asistentka na Katedře biblických věd KTF UK

 • hlavní specializace: náboženské a kulturní reálie starověkého Předního východu, jazyky a literatura Starého zákona, mimobiblická literatura syropalestinské a arabské oblasti

 • zaměření v oblasti křesťanského Východu: arabština, náboženské souvislosti mezi Biblí a Koránem, arabské apokryfy, vývoj křesťanství v arabských zemích

kontakt:

http://ktf.cuni.cz/~mlada/


členové:

doc. PhDr. Josef Bartoň, Th.D.

ico

 • docent na Katedře biblických věd KTF UK, vedoucí oddělení starých jazyků

 • hlavní specializace: staré jazyky (řečtina, latina, staroslověnština), dějiny české bible, biblická translatologie, český biblický styl

 • zaměření v oblasti křesťanského Východu: řecká patristická literatura, náboženské a kulturní dějiny Slovanů

kontakt:

http://www.ktf.cuni.cz/KTF-66.html

http://ktf.cuni.cz/~barton/


doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L.

ico

 • vedoucí Katedry biblických věd na KTF UK

 • hlavní specializace: Nový zákon, biblická hermeneutika, biblická spiritualita

 • zaměření v oblasti křesťanského Východu: syrština křesťanského starověku, syrská duchovní literatura (sv. Efrém, Jákob ze Serugu, Izák Syrský)

kontakt:

http://ktf.cuni.cz/~brozj/


ThLic. Jan Kotas, S.L.L.

ico

 • odborný asistent na Katedře pastorálních a právních věd KTF UK, kněz pražské arcidiecéze, rektor Arcibiskupského semináře v Praze

 • hlavní specializace: liturgika

 • zaměření v oblasti křesťanského Východu: byzantská liturgie (pravidelné bohoslužby v Kostele sv. Kosmy a Damiána v Emauzském klášteře)

kontakt:Lukáš Nosek, Th.D.

 • akademický pracovník na Katedře fundamentální a dogmatické teologie KTF UK

 • hlavní specializace: islamologie, dějiny vztahu křesťanství a islámu, dějiny katolické teologie

 • zaměření v oblasti křesťanského Východu: křesťanská arabština, arabsky psaná literatura (teologická, filosofická, duchovní, křesťansko-islámské polemiky)

kontakt:


doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D.

ico

 • docent na Katedře teologické etiky a spirituální teologie KTF UK

 • hlavní specializace: spirituální teologie, východní teologie

 • zaměření v oblasti křesťanského Východu: ruské náboženské myšlení, religiozita ruské a ukrajinské menšiny v ČR

kontakt:

http://www.carolus.cz/


ICLic. Mgr. Miloš Szabo, Th.D.

 • přednášející kanonické právo a jeho dějiny na Katedře pastorálních oborů a právních věd na KTF UK

 • hlavní specializace: kanonické právo západní i východní

 • zaměření v oblasti křesťanského Východu: dějiny východního křesťanství, východní kanonické právo

kontakt:

http://www.ktf.cuni.cz/KTF-1336.html


doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.

ico

 • docent na Katedře fundamentální a dogmatické teologie KTF UK

 • hlavní specializace: dějiny teologie, patrologie, patristika, spiritualita mnišství

 • zaměření v oblasti křesťanského Východu: tradice východního křesťanství, východní monasticismus

kontakt:"Církev musí dýchat oběma svými plícemi! V prvním tisíciletí dějin křesťanství lze toto vyjádření použít především o vztazích mezi Byzancí a Římem. Od pokřtění Rusi dochází k jeho širšímu uplatnění: evangelizace se šiří do mnohem rozsáhlejších oblastí, a tak nyní tento obraz zahrnuje celou církev. Jestliže pak uvážíme, že spásný akt na březích Dněpru se udál v době, kdy církev na Východě a církev na Západě nebyla rozdělena, jasně pochopíme, že vizí plného společenství, které máme hledat, je jednota v legitimní různosti."

Encyklika Jana Pavla II. Ut unum sint II, 54.


Kontakty

Centrum Pro Oriente Christiano


Katolická teologická fakulta

Univerzity Karlovy


Thákurova 3

Praha 6

160 00Jak k nám